در رابطه با نگارشبرنامه سالانه مدارستوسط مدیران و سایر عوامل آموزشی و پرورشی مدرسه و همچنین چگونگی تدوین تقویم اجرایی در کناربرنامه سالانه مدارسسخنان با اهمیتی از صاحبنظران دفاتر برنامه ریزی درسی و آموزشی وجود دارد. در واقع نگارشبرنامه سالانه مدارساز آن جهت با اهمیت است که می توان با وجود برنامه ریزی صحیح و درست و مستند شده اهداف و آرمان ها و چشم اندازهای مدرسه را به صورت صحیح و دقیق زمان بندی نمود و در راستای رسیدن به این اهداف به صورت دقیق و مرتب و بر مبنای درجه اهمیت برنامه ریزی نمود.


همچنین در کناربرنامه سالانه مدارسکه توسط مدیران مدارس تدوین و نگارش می گردد ، تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی نیز می تواند راهگشایی در رابطه با برنامه ها و اهداف اصلی و فرعی دانش آموزان و حتی اولیای آنها باشد.در واقع می توان چنین گفت که با وجود یک برنامه سالانه منسجم و تقویم اجرایی پربار می توان برمبنای صحیحی اعتبارات مدارس را بودجه بندی نمود و اولویت های آموزشی و پررشی مدارس را اجرایی کرد.

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چشم انداز بیست ساله آن نکته مهمی که خاطر نشان شده است این است که همواره می بایست به میزان توان و بودجه مدرسه و سطح علمی دانش آموزان در نگارشبرنامه سالانه مدارستوجه نمود.چرا که همه دانش آموزان و همه مدارس توان اجرای برنامه های پر هزینه و رقابت پذیر را ندارند.

برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر ابتدایی

طرح تدبیر مدارس ابتداییکه مدیران کلیه دبستانها مم به اجرایی نمودن و نظارت دقیق بر رعایت تک تک بندهای آن می باشند نوع کاملی از برنامه سالانه و تقویم اجرایی در مقطع ابتدایی می باشد.در برنامه سالانه بر اساسطرح تدبیر مدارس ابتدایینیاز است که مدیران در ابتدای امر کلیه مشکلات و چالش های پیش روی مدرسه را به صورت مکتوب و تیتروار گرد آوری نمایند. سپس در فرم ها و برگه های موجود که در راستای برطرف نمودن چالش ها تدوین شد اند کلیه راهبردها و روش های رسیدن به اهداف مطلوب را بر مبنای اولویت بندی ذکر نمایند.در مرحله بعدیطرح تدبیر مدارس ابتداییمی بایست بر اساس نقطه نظر هر یک از افراد مسئول محورهایی در جهت بهبود شرایط فعلی و ایجاد شرایط بهینه به صورت کامل و دقیق پر شوند. بخش جالبی ازطرح تدبیر مدارس ابتداییمربوط به اضهار نظر مدیران و عوامل آموزشی راجع به خودشان است.در این بخش می بایست مدیران کلیه نقطه نظرات خود را پیرامون اجرایی شدنطرح تدبیر مدارس ابتداییدر طول سال تحصیلی بیان نموده و به خود امتیاز دهند که صد البته این امتیاز تا زمانی که به تایید بازرسین محترم اداره آموزش و پرورش نرسد جنبه رسمی پیدا نمی کند.در اینجا لازم است که خاطر نشان کنیم که درطرح تدبیر مدارس ابتداییعلاوه بر مدیران محترم مدارس کلیه معاونین و حتی دبیران و معلمان گرامی نیز می توانند شرکت فعال داشته و برنامه ریزی خود را بر اساسطرح تدبیر مدارس ابتداییتدوین نمایند.

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی

جا دارد که در بحث برنامه سالانه نگاهی داشته باشیم بهطرح تعالی مدیریت کیفیت مداردر مدارس متوسطه اول و دوم که در گذشته به راهنمایی و دبیرستان موسوم بودند.در مدارس متوسطه بر خلاف مدارس ابتدایی برنامه سالانه و تقویم اجرایی می بایست بر اساس طرحی به نامطرح تعالی مدیریت کیفیت مدارنگارش و تنظیم گردد.طرح تعالی مدیریت کیفیت مداردر واقع نام نوعی طرح است که به کمک فرایندهای معرفی شده در این طرح می توان به زیبا ترین شکل ممکن و بر اساس آرمانها و اهداف متعالی به مدرسه هدف رسید.

در رابطه باطرح تعالی مدیریت کیفیت مدارهدف این است که به مدرسه متعالی دست پیدا کنیم.مدرسه متعالی در واقع مدرسه ای است که کلیه دانش آموزان و دبیران در امر تدریس و فرایند یاددهی و یادگیری با هم مشارکت و هماهنگی دارند و کلیه دانش آموزان و اولیای آنها در کنار مدیریت و معاونین و سایر عوامل مدرسه در رسیدن به اهداف مدرسه در راستایطرح تعالی مدیریت کیفیت مدارتلاش دارند.

نمونه کاملی از مدارسطرح تعالی مدیریت کیفیت مدارشامل مدارسی است که در رتبه بندی های اخیر از طرف نظام آموزش عالی مورد تایید و بررسی قرار گرفته است و نمونه کارها و فعالیت های آنها در سایت های آموزشی نظیر بانک فایل پژوهشی معلمان موجود است.در اینگونه مدارس سعی بر این بوده است که همواره منافع دانش آموزان بر منافع عوامل ترجیح داده شود و هر آنچه را که برای بهبود بخشیدن به سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی دانش آموزان نیاز است به صورت شبانه روزی تامین شود. لذا این گونه مدارس در بلند مدت می توانند تاثیر پر اهمیتی بر نظام آموزشی و بحث تربیتی و پرورشی آینده سازان مملکت داشته باشند.

با توجه به آنچه ذکر شد ذکر این نکته مهم است که با توجه به اینکه مدیران و سایر عوامل مدارس نیازمند طراحی و تدوین صحیح برنامه سالانه و تقویم اجرایی هستند. از این رو بانک فایل پژوهشی معلمان اقدام به تهیه و تنظیم بهترین و قوی ترین نمونهبرنامه سالانه مدارسو تقویم اجرایی بر اساسطرح تدبیر مدارس ابتداییو طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار نموده است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این وبسایت از کلیه برنامه های موجود بهره ببرید.